LEGAL NOTICE LEGAL NOTICE

JOGI NYILATKOZAT

JOGI NYILATKOZAT a sterillium.hu weboldal használatához

Cégnév: HARTMANN-RICO Hungária Kft. 
székhelye: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8., 
adószáma: 12278923-2-13, 
Cégbíróság és cégjegyzékszám: Cg.13-09-075962, 
Ügyvezető igazgató: Hornyák László
Telefonszám: 23/530-900
E-mail: info@hartmann.hu


Felelősségi nyilatkozat

A HARTMANN-RICO Hungária Kft. által üzemeltetett jelen weboldal használatával és az azon folytatott böngészéssel Ön kifejezi, hogy a weboldal használati feltételeit és az adatkezelési szabályokat teljes mértékben, korlátozás nélkül elfogadja.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használati feltételei ezen oldal frissítésekor módosulhatnak. Amikor weboldalunkat felkeresi, kérjük, először ezt az oldalt látogassa meg, hogy tájékozódhasson a weboldal aktuális használati feltételeiről.

A HARTMANN-RICO Hungária Kft. ezúton felhívja a figyelmét arra, hogy ezen weboldal használati feltételeinek bármely megszegése, vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok bármely megsértése a hatályos magyar jogszabályok értelmében polgárjogi és/vagy büntetőjogi következménnyel járhat.

1. Jogi védelem
A HARTMANN-RICO Hungária Kft. sterillium.hu weboldalának aktuális tartalma szerzői jogi védelem alá esik. Minden szerzői jog fenn van tartva a HARTMANN-RICO Hungária Kft. javára. A szövegek, képek, ábrák, rajzok és/vagy hang- és video fájlok a HARTMANN-RICO Hungária Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül akár részben, akár egészben történő használata kimeríti a szerzői jogi törvények megsértésének fogalmát és ezért jogilag büntetendő cselekmény. Ez különösen az elektronikus rendszerekkel történő sokszorosításra, fordításra vagy felhasználásra vonatkozik. A tartalmak bejegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket és közhasználatú neveket tartalmaznak. 


2. Felelősség kizárása
Termékajánlataink tudományos kísérleteken alapulnak és legjobb tudomásunk szerint pontosak. További javaslatok egyedi esetekben lehetségesek csak. Javaslataink nem kötelező érvényűek, és semmilyen módon nem jelentenek garanciát. Nem teszik semmissé annak szükségességét, hogy a felhasználó a terméket abból a szempontból megvizsgálja, hogy az a kívánt eljárásokhoz és célokra megfelel-e. E tekintetben a HARTMANN-RICO Hungária Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. 
A weboldalunkon található információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Az információk teljességét és pontosságát azonban nem tudjuk garantálni. A HARTMANN-RICO Hungária Kft. nem vállal felelősséget a weboldal tartalmában található esetleges hibák, hiányosságok tekintetében.
A weboldal célja, hogy általános jellegű tájékoztatást nyújtson, az azonban nem helyettesítheti sem az orvosi, sem az egyéb szakértői tanácsokat. A HARTMANN-RICO Hungária Kft. nem vállal felelősséget a jelen weboldal alapján tett semmilyen cselekedet tekintetében.
A felhasználók a jelen weboldal meglátogatása és használata, valamint az adatok letöltése során kizárólag saját felelősségükre járnak el. A HARTMANN-RICO Hungária Kft. nem vállal felelősséget az ilyen cselekedetekből eredő semmilyen sérülés vagy kár vonatkozásában, különösen a felhasználó hardverében vagy szoftverében esett kár tekintetében.

Továbbá a HARTMANN-RICO Hungária Kft. a weboldalra e-mailben vagy egyéb módon küldött üzenetet vagy egyéb anyagot nem kezeli automatikusan bizalmasként. Ilyen anyag küldése esetén a küldő az adott anyaghoz fűződő jogairól – beleértve annak másolásához, közzétételéhez, továbbításához, kiadásához, sokszorosításához, elérhetővé tételéhez és újra felhasználásához való jogáról – lemond a HARTMANN-RICO Hungária Kft. javára.


3. Adatok használata
A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatai és felhasználói tevékenysége tárolásához és értékeléséhez. A HARTMANN-RICO Hungária Kft. ezen információkat minden jogszerű célra felhasználhatja, az adatkezelésre vonatkozó magyar és Európai Uniós jogszabályok betartásával, és a jelen jogi tájékoztatóban rögzítettek szerint.


4. További rendelkezések
A joghatóság helye: Magyarország, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Amennyiben ezen rendelkezések valamely eleme érvénytelennek minősül vagy azzá válik, a többi rendelkezés változtatás nélkül érvényben marad. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek érdekeit a leginkább kifejezi.